bgelogo

Felnőttképzés

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kreditpontos továbbképzés mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők,
okleveles adószakértők részére - 2021.

E-learining képzések
E-learning képzés

Tesztkérdések nélkül, kényelmes és rugalmas időbeosztással, igény esetén technikai segítségnyújtással

1X4 órás képzés:
4.500 Ft /kurzus
1X8 órás képzés:
7.800 Ft /kurzus
2X8 órás képzés:
15.000 Ft /kurzus
A képzéshez szükséges technikai
információkról ide kattintva olvashat.
További kreditpont megszerzése esetén
adótanácsadók, adószakértők okleveles adószakértők részére most ingyen biztosítunk lehetőséget.
Tovább
tantermi képzések
Tantermi képzés

Feltöltés alatt!

Mérlegképes könyvelők kreditpontos kötelező szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályok

A 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet módosításával 2012. decemberében jelent meg a kreditpontos kötelező továbbképzésről szóló jogszabály. Ez alapján a regisztrált mérlegképes könyvelőknek – évente – legalább 16 kreditpontot kell összegyűjteniük.

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.

Általános szabály, hogy a továbbképzési évben az előírt legalább 16 kreditpontból:

 • 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített
 • 4 kreditpontot a könyvelő regisztrációjával érintett szakterületen
 • 4 kreditpontot a megadott témákból lehet megszerezni

Államháztartási szervezetnél dolgozókra vonatkozó sajátosságok

Az államháztartási szervezetnél dolgozó és a Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó regisztrált mérlegképes könyvelőknek 12 kreditpontot központi tematika alapján szervezett (12 órás) oktatáson kell megszerezniük. Ez a kötelezettség független attól, hogy regisztrációjuk melyik szakterületre szól. Ha az államháztartási szervezetnél dolgozó

 • regisztrációja is államháztartási, akkor további 4 kreditpont szabadon választható minősített képzési programmal teljesíthető
 • regisztrációja nem államháztartási akkor, 4 kreditpontot a könyvelő a regisztrációja szerinti szakterületen kell teljesíteni. (Tehát, ha az államháztartási szervezetnél dolgozó vállalkozási szakos regisztrációval rendelkezik, akkor 4 kreditpontot vállalkozási szakra minősített képzésen kell megszerezni. Amennyiben több szakterületre regisztrált, a 4 szakági pontot minden szakterülethez kötődően meg kell szerezni.)

Az államháztartási szakos regisztrációval rendelkező, de nem államháztartási szervezetnél dolgozókra az általános szabályok vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy a szakra vonatkozó 4 kreditpontot jelentő képzéshez központi tematika készül.

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos kötelező szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályok

FIGYELEM! 2020. január 1-jei hatállyal változott
az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők kötelező szakmai továbbképzéséről rendelkező 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet)

Továbbképzési időszak változása:

 • 2020. január 1-jétől megszűnt az 5 éves továbbképzési időszak. A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka - függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától - 2019. december 31-ével lezárult.
 • A korábbi szabályok szerinti folyamatban lévő továbbképzési időszakra vonatkozó kreditpont-igazolásokat nem kell benyújtani a hatósághoz.
 • Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők szakmai továbbképzésüket 2020. január 1-jétől – hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez – 1 éves továbbképzési időszakban kell teljesíteniük. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.
 • A szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli, tehát nem a regisztráció napjától indul a továbbképzési időszak, hanem a továbbképzési év egységesen minden nyilvántartásban szereplő személynél megegyezik a naptári évvel.

 
Továbbképzés teljesítésének módja:

 • Továbbképzésnek minősül a Korm. rendelet szerinti továbbképző szervezetek továbbképzési programjainak teljesítése, azaz a továbbképzési programok kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontjainak megszerzése.
 • A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.
 • Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8)-(11) bekezdése szerinti – szakmai szervezet tagjaként jogosult az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni (a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be).
 • Nem minősül továbbképzésnek a korábbi szabályok szerinti jogi vagy a gazdaságtudományi felsőfokú képzés lezárt féléve, a pénzügyi ágazati szakképesítés, az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés, a doktori fokozat megszerzése.

 
Résztvevők bejelentési kötelezettségének megszűnése:

 • Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében megszűnik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének résztvevők általi bejelentési kötelezettsége.
 • A továbbképzési programok teljesítését – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez hasonlóan – a továbbképző szervezetek jelentik be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a Kormányzati Portálon erre a célra létrehozott felületen keresztül.  
 • A továbbképző szervezetek továbbra is kiállítják a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül a

továbbképzési programok teljesítéséről szóló kreditpont-igazolásokat a résztvevők számára az előírt tartalmi és formai követelmények szerint.

Kreditpontok beszámításának lehetősége a 2020. továbbképzési év teljesítésébe:

 • Azok a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők, akik a megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 1-jét követően 2019. december 31-ig több mint 20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített kreditpontjaik beszámítását kérelmezhetik a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 2020. évi továbbképzésük teljesítésébe. A kérelmet és a beszámítható többletkreditpontokról szóló igazolásokat a továbbképzésre kötelezett személynek legkésőbb 2020. december 31-ig kell megküldenie a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelem adatlapja letölthető: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/

 
Nyilvántartásból való törlés:

 • Az éves továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. Méltányossági eljárásra nincs lehetőség.
 • Nyilvántartásból való törlést követően a tevékenység végzésére irányuló szándék ismételten bejelenthető, egyidejűleg kérelmezhető a nyilvántartásba történő ismételt felvétel, amennyiben a bejelentést megelőző 12 hónapban a bejelentő teljesíti a továbbképzési kötelezettségét (a legalább 20 kreditpont megszerzését), és az erről szóló igazolásokat a bejelentéséhez csatolja. https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/adatlapok-nyilvantartas-ado

 
Kimentés kérelmezése a továbbképzés alól:

 • A kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy
  • minden tőle elvárhatót megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és igazolja a kimentésre okot adó körülményt, és
  • a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet.
 • A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél, tehát első alkalommal a 2020. továbbképzési év vonatkozásában 2021. január 1-jétől 2021. március 31-éig. A bejelentéshez szükséges adatlap letölthető: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/
 • Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el. Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.