bgelogo

Felnőttképzés

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kreditpontos továbbképzés mérlegképes könyvelők, adótanácsadók, adószakértők,
okleveles adószakértők részére - 2020.

E-learining képzések
E-learning képzés

Tesztkérdések nélkül, kényelmes és rugalmas időbeosztással, igény esetén technikai segítségnyújtással

1X4 órás képzés:
4.500 Ft /kurzus
1X8 órás képzés:
7.800 Ft /kurzus
2X8 órás képzés:
15.000 Ft /kurzus
A képzéshez szükséges technikai
információkról ide kattintva olvashat.
DUPLA AKCIÓ! Mindazoknak, akik két 16 mérlegképes kreditpont értékű kurzust vásárolnak, ajándékba adunk egy 100 perces ingyen videót, mely a 2020. júliustól életbe lépő ÁFA változásokat tartalmazza!
Ezen felül mindegyik kurzus további adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői kreditpontjaira is ingyen biztosítunk lehetőséget!
Tovább
tantermi képzések
Tantermi képzés

5 éve változatlan áron és szabadon választható képzési napok (nem kötelezően 2 egymás utáni nap).

½ nap (1X4 órás) előadás:
5.000 Ft /fő
1 nap (1X8 órás) előadás:
10.000 Ft /fő
2 nap (16 órás) előadás:
17.000 Ft /fő
 
Az előadások ideje: 9:00 – 15:50-ig
Helyszín: BGE/PSZK 1149 Budapest, Buzogány u. 10-12., vagy 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
További kreditpont megszerzése esetén
adótanácsadók, adószakértők okleveles adószakértők részére most ingyen biztosítunk lehetőséget.
 

Tovább

Mérlegképes könyvelők kreditpontos kötelező szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályok

A 93/2002. (V.5.) Kormányrendelet módosításával 2012. decemberében jelent meg a kreditpontos kötelező továbbképzésről szóló jogszabály. Ez alapján a regisztrált mérlegképes könyvelőknek – évente – legalább 16 kreditpontot kell összegyűjteniük.

A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.

Általános szabály, hogy a továbbképzési évben az előírt legalább 16 kreditpontból:

 • 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített
 • 4 kreditpontot a könyvelő regisztrációjával érintett szakterületen
 • 4 kreditpontot a megadott témákból lehet megszerezni

Államháztartási szervezetnél dolgozókra vonatkozó sajátosságok

Az államháztartási szervezetnél dolgozó és a Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó regisztrált mérlegképes könyvelőknek 12 kreditpontot központi tematika alapján szervezett (12 órás) oktatáson kell megszerezniük. Ez a kötelezettség független attól, hogy regisztrációjuk melyik szakterületre szól. Ha az államháztartási szervezetnél dolgozó

 • regisztrációja is államháztartási, akkor további 4 kreditpont szabadon választható minősített képzési programmal teljesíthető
 • regisztrációja nem államháztartási akkor, 4 kreditpontot a könyvelő a regisztrációja szerinti szakterületen kell teljesíteni. (Tehát, ha az államháztartási szervezetnél dolgozó vállalkozási szakos regisztrációval rendelkezik, akkor 4 kreditpontot vállalkozási szakra minősített képzésen kell megszerezni. Amennyiben több szakterületre regisztrált, a 4 szakági pontot minden szakterülethez kötődően meg kell szerezni.)

Az államháztartási szakos regisztrációval rendelkező, de nem államháztartási szervezetnél dolgozókra az általános szabályok vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy a szakra vonatkozó 4 kreditpontot jelentő képzéshez központi tematika készül.

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők kreditpontos kötelező szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályok

FIGYELEM! 2020. január 1-jei hatállyal változott
az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők kötelező szakmai továbbképzéséről rendelkező 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet)

Továbbképzési időszak változása:

 • 2020. január 1-jétől megszűnt az 5 éves továbbképzési időszak. A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszaka - függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától - 2019. december 31-ével lezárult.
 • A korábbi szabályok szerinti folyamatban lévő továbbképzési időszakra vonatkozó kreditpont-igazolásokat nem kell benyújtani a hatósághoz.
 • Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők szakmai továbbképzésüket 2020. január 1-jétől – hasonlóan a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez – 1 éves továbbképzési időszakban kell teljesíteniük. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart.
 • A szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli, tehát nem a regisztráció napjától indul a továbbképzési időszak, hanem a továbbképzési év egységesen minden nyilvántartásban szereplő személynél megegyezik a naptári évvel.

 
Továbbképzés teljesítésének módja:

 • Továbbképzésnek minősül a Korm. rendelet szerinti továbbképző szervezetek továbbképzési programjainak teljesítése, azaz a továbbképzési programok kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontjainak megszerzése.
 • A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.
 • Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8)-(11) bekezdése szerinti – szakmai szervezet tagjaként jogosult az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni (a szakmai szervezet bejelentése alapján számítható be).
 • Nem minősül továbbképzésnek a korábbi szabályok szerinti jogi vagy a gazdaságtudományi felsőfokú képzés lezárt féléve, a pénzügyi ágazati szakképesítés, az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés, a doktori fokozat megszerzése.

 
Résztvevők bejelentési kötelezettségének megszűnése:

 • Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében megszűnik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének résztvevők általi bejelentési kötelezettsége.
 • A továbbképzési programok teljesítését – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez hasonlóan – a továbbképző szervezetek jelentik be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a Kormányzati Portálon erre a célra létrehozott felületen keresztül.  
 • A továbbképző szervezetek továbbra is kiállítják a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül a

továbbképzési programok teljesítéséről szóló kreditpont-igazolásokat a résztvevők számára az előírt tartalmi és formai követelmények szerint.

Kreditpontok beszámításának lehetősége a 2020. továbbképzési év teljesítésébe:

 • Azok a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők, akik a megkezdett és folyamatban lévő 5 éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 1-jét követően 2019. december 31-ig több mint 20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített kreditpontjaik beszámítását kérelmezhetik a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 2020. évi továbbképzésük teljesítésébe. A kérelmet és a beszámítható többletkreditpontokról szóló igazolásokat a továbbképzésre kötelezett személynek legkésőbb 2020. december 31-ig kell megküldenie a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelem adatlapja letölthető: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/

 
Nyilvántartásból való törlés:

 • Az éves továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. Méltányossági eljárásra nincs lehetőség.
 • Nyilvántartásból való törlést követően a tevékenység végzésére irányuló szándék ismételten bejelenthető, egyidejűleg kérelmezhető a nyilvántartásba történő ismételt felvétel, amennyiben a bejelentést megelőző 12 hónapban a bejelentő teljesíti a továbbképzési kötelezettségét (a legalább 20 kreditpont megszerzését), és az erről szóló igazolásokat a bejelentéséhez csatolja. https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/adatlapok-nyilvantartas-ado

 
Kimentés kérelmezése a továbbképzés alól:

 • A kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy
  • minden tőle elvárhatót megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és igazolja a kimentésre okot adó körülményt, és
  • a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet.
 • A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél, tehát első alkalommal a 2020. továbbképzési év vonatkozásában 2021. január 1-jétől 2021. március 31-éig. A bejelentéshez szükséges adatlap letölthető: https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/
 • Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el. Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.